RMN logo

Gunaikeia, het tijdschrift voor de Belgische gynaecologen

 

 

Guna´keia is een medisch-wetenschappelijk tijdschrift en het officieel orgaan van de Belgische gynaecologen (GGOLFB en VVOG). Het is eveneens de spreekbuis van de Belgian Menopause Society (BMS). Het tijdschrift wordt zowel in het Frans als in het Nederlands uitgegeven, verschijnt 10 maal per jaar en is uitsluitend bestemd voor de Belgische gynaecologen en verloskundigen, alsook voor de specialisten in opleiding. De onderwerpen omvatten de vrouwelijke pathologie en problematiek, alsook rapportering over het reilen en zeilen van de verschillende betrokken verenigingen. De artikels worden opgesteld door Belgische specialisten ter zake. Verslagen van nationale en internationale congressen en symposia kunnen ook door medische journalisten geschreven worden. Eenmaal per jaar wordt een themanummer gepubliceerd, waarin Belgische experts een updating voorstellen van een welbepaalde pathologie of problematiek.

 

Klik hier om de nieuwe website van Guna´keia te ontdekken

 

Doelgroep : Gynaecologen en assistenten
Formaat : A4
Frequentie :10 nummers per jaar
Oplage : 2.000 exemplaren FR/NL
Contact : gunaikeia

 

 

Reflexion Medical Network - Varenslaan 6 - B-1950 Kraainem - Belgium
Tel.: +32-02-785.07.20 - Fax: +32-02-731.33.55 - E-mail: info(at)rmnet.be